Usługi

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych to jedna z naszych głównych specjalizacji. W ramach obsługi prawnej oferujemy możliwość przygotowania odwołania do KIO, przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także bieżącą obsługę zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Od lat skutecznie reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, ale także na etapie składania ofert i ich oceny przez zamawiających. Wieloletnie doświadczenie nabyte po stronie wykonawców i zamawiających, umożliwia świadczenie wysokiej jakości usług.

Postępowania podatkowe

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczy w ramach postępowań podatkowych, a także sądowo-administracyjnych. Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym z zakresu podatku akcyzowego oraz podatku VAT. W ramach swojej działalności prawnicy kancelarii zakończyli z sukcesem dla naszych klientów kilkadziesiąt postępowań podatkowych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów z branży energetycznej i paliwowej.

IT i prawo nowych technologii

Kancelaria od wielu lat prowadzi doradztwo prawne dla klientów z branży IT i nowych technologii. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie ich działalności, od momentu powstania poprzez doradztwo prawne w zakresie tworzenia start-upów, ale także w ramach bieżącego funkcjonowania. Przygotowujemy i opiniujemy wszelakiego rodzaju umowy, w tym umowy z zakresu działalności marketingowej – umowy licencyjnej, outsourcingowe. Pomagamy naszym klientom chronić ich własność intelektualną poprzez rejestrację znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Wspieramy naszych klientów również w zakresie zamówień publicznych z branży IT.

tel. +48 501 641 029