Zespół

Paweł Kania, radca prawny

Mecenas Paweł Kania jest specjalistą w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego, budowlanego, cywilnego, prawa spółek oraz ładu korporacyjnego i compliance. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w ciągu kilkunastu lat pracy dla dużych grup kapitałowych i spółek prawa handlowego, aktywnie uczestnicząc w ich budowie, restrukturyzacji opartej na przekształceniach i podziałach spółek oraz transakcjach M&A, jako ekspert prawny w zespołach prowadzących due dilligence i negocjacje. We współpracy z wiodącymi kancelariami w Polsce przeprowadzał wprowadzenie akcji spółek do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Pracował lub współpracował jako of councel z wiodącymi kancelariami prawnymi w Warszawie i Poznaniu. Włada biegle językiem angielskim.

Krzysztof Wierzbicki, adwokat

Mecenas Krzysztof Wierzbicki ukończył aplikację prokuratorską. Pracował jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie gdzie ukończył aplikację prowadzoną przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Od 2009 r. wykonuje zawód Adwokata. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z rynku energetycznego, paliwowego oraz obsługą podmiotów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami prawno-podatkowymi z zakresu podatku akcyzowego oraz podatku VAT oraz w prowadzeniu postępowań podatkowych i administracyjnych. W ramach wieloletniej praktyki przeprowadził z sukcesem kilkadziesiąt postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Marcin Laudan, LLM

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych z branży IT.

W ramach wieloletniej praktyki przeprowadził z sukcesem kilkadziesiąt postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych.

tel. +48 501 641 029